Hjem

Grænselandet Møllelaug I/S

 

Bankforbindelse: Den Jyske Sparekasse, Tinglev.

 

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag d. 7. marts 2017 kl. 19:00 på Bolderslev Forsamlingshus,

Stadionvej 20, 6392 Bolderslev.

Indkaldelse udsendes i disse dage med et Reduceret regnskab. Det samlede regnskab kan ses her på hjemmesiden.

Bemærk på dagsordenens punkt 5. Behandling af indkomne forslag:

Betyrelsen bemyndiges til at sælge møllerne, såfremt bestyrelsen finder, at det er den økonomisk bedste løsning for interessenterne.

 

Tilmelding til generalforsamling senest lørdag 4. marts kl 18:00 til

arnenielsen@bbsyd.dk eller h.tygesen@bbsyd.dk

 

 

17.02.2017 / AN

 

 

 

 

Fra kassereren: En stærk opfordring til at melde

Adresse-ændringer Ændret bank eller kontonummer

 

Det er tidskrævende og dyrt at sende ekstra breve og bank-overførsler.

Måske er det næsten umuligt at finde en "forsvunden" anpartshaver.

Og pengene kommer ikke frem til rette modtager