Hjem

Grænselandet Møllelaug I/S

 

Bankforbindelse: Den Jyske Sparekasse, Tinglev.

 

Generalforsamling blev afholdt 8. marts 2016 kl. 19:30 på Saksborg Kro.

Referat, regnskab og status kan ses på andre sider her på hjemmesiden.

Bemærk, at der er en fejl i det udsendte regnskab. Fejlen er sket i forbindelse med trykningen.

Vi beklager meget.

Regnskabet på hjemmesiden er korrekt.

 

Fra kassereren: En stærk opfordring til at melde

Adresse-ændringer Ændret bank eller kontonummer

 

Det er tidskrævende og dyrt at sende ekstra breve og bank-overførsler.

Måske er det næsten umuligt at finde en "forsvunden" anpartshaver.

Og pengene kommer ikke frem til rette modtager

 

På baggrund af den lave pris for elektricitet blev det drøftet på generalforsamlingen, om vi skal søge at sælge møllerne. Bestyrelsen er gået i gang med de indledende undersøgelser.

Ingen afgørende beslutninger vil ske uden at anpartshaverne bliver informeret og involveret ved beslutninger på en generalforsamling. Eventuelt en ekstraordinær generalforsamling.

På forhånd må vi forvente, at prisen ved salg af møllerne kan være negativt påvirket af den lave strømpris.

 

22.03.2016 / AN

 

Der kan ikke udbetales udbytte til interessenterne for andet kvartal 2016. Især på grund af den lave afregningspris på strøm.

 

18.07.2016 / AN.